ÄNDAMÅL

Stiftelsen Greta Mörtbergs minnesfond ska användas enligt följande:1. Fondens disponibla årliga medel skall först utdelas som premier på 150 kr vardera till fyra konfirmander, oavsett kön, i Karl Gustavs församling ”för visat synnerligt intresse för ämnet religionskunskap”.2. Återstoden av disponibel avkastning skall därefter användas för humanitära ändamål enligt gåvobrevets formulering.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta Mörtbergs minnesfond
Organisationsnummer:802478-9466
Adress:
  • Haparanda församling
  • Box 135
  • 953 23 Haparanda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 791 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS