ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att förvalta fastigheten Idungatan 4. Denna fastighet skall tjäna som kulturellt centrum för den grekiska kolonien i Stockholm och främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland, vad avser konst, litteratur, musik mm.Stiftelsen skall även främja och i sin verksamhet prioritera ungdomsverksamheten inom den grekiska kolonien och vinnlägga sig om den grekiska ungdomens vård och fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen
Organisationsnummer:802009-4374
Adress:
  • Idungatan 4
  • 11345 STOCKHOLM
Telefonnummer:703825566
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS