ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara,att främja vetenskaplig forskning, folkbildning, utbildning, opinionsarbete och utöva annan samhällelig påverkan för att åstadkomma en värld i fred och ekologisk balans.Att understödja bekämpandet med fredliga metoder av misshushållning med jordens resurser och skadliga ingrepp i jordens ekosystem.Stiftelsen skall därvid särskiltfrämja utveckling och tillämplighet av ren och avfallssnål teknik,främja en minimering av förbrukning av råvaror och utsläpp,främja barns och ungdoms fostran att eftersträva en värld i fred och ekologisk balans.Stiftelsen må – i mån av tillgångar – utge stipendier och andra bidrag till personer, organisationer och andra rättssubjekt inom och utom Sverige, som bedömes kunna därigenom utveckla och främja stiftelsens ändamål.Stiftelsen äger rätt att driva rörelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greenpeace Sweden
Organisationsnummer:857205-9825
Adress:
  • Greenpeace Sverige
  • Box 15164
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7027070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS