ÄNDAMÅL

Fondens ursprungliga kapital, 21.000 kr, får inte minskas. En tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Med den vid fondens stiftande förhandenvarande räntesituation torde det vara möjligt att vart tredje år utdela ett stipendium på 3.000 kr. Stipendiet skall tilldelas skriftställare, kritiker eller andra publicistiskt verksamma inom de områden som var Gotthard Johanssons (konstkritik, arkitektur, stadsplanering, miljövård, konsthantverk). Stipendiat behöver icke vara ansluten till någon speciell organisation. Stipendiet skall användas till studier, utredningar eller forskning inom eller utom Sverige, och får icke utdelas som belöning till redan genomförd prestation. Vid lika kvalifikationer hos de sökande har den företrädesrätt som tidigare inte åtnjutit något liknande stipendium. Stipendiat bör icke vara äldre än 50 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gotthard Johanssons Minne
Organisationsnummer:802007-7767
Adress:
  • SEB, PB, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:771621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS