ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Gorthon Lines AB lämnat till anställda samt deras efterlevande. Gorthon Lines AB gick den 24 mars 2005 genom fusion upp i Viking Supply Ships AB (Bolaget), med vid tidpunkt för fusionen firma B&N Nordsjöfrakt AB, som därmed övertagit ansvaret för pensionsutfästelser som lämnats, och kan komma att lämnas, till tidigare anställda samt deras efterlevande i Gorthon Lines AB, och som tryggas av medel fonderade i denna stiftelse. Sådana utfästelser må endast avse pension som uppfyller de i 31 § Kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gorthonrederiernas Pensionsanstalt
Organisationsnummer:843000-8857
Adress:
  • Idrottsvägen 1
  • 444 31 Stenungsund
Telefonnummer:031-763 23 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS