ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka brett inom området idrott och hälsa och därigenom stödja svensk idrottsutveckling till förmån för såväl goda idrottsliga resultat som för utbildnings- och hälsoutveckling i samhället i stort. Stiftelsens ändamål kan främjas genom utbildning, stödinsatser eller på annat lämpligt sätt. Stiftelsens ändamål kan även främjas genom forskning. Bidrag och stöd från stiftelsen kan ges till föreningar, organisationer eller andra som anordnar utbildning eller på annat sätt stödjer ändamålet. Stipendier eller bidrag kan även ges till enskilda personer. Anslag kan också ges till förmån för universitet, högskolor och andra liknande institutioner för främjande av forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Good Sport Foundation
Organisationsnummer:802477-8105
Adress:
  • Dalslandsgatan 3
  • 11858 STOCKHOLM
Telefonnummer:0730-63 17 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS