ÄNDAMÅL

Avkastningen av medlen skall helt användas för den framtida vården av följande gravplatser: Godsägare Fredrik Ekelunds Familjegrav, Förvaltaren Erik Lundins och hans makas, Märta Lundin född Ekelund, gravplats samt Lantbrukaren C J Ekelunds och hans makas gravplats skulle något år uppstå överskott i avkastningen skall detta belopp tilläggas fonden. Fondmedlen och avkastningen därav få icke, som förut angivits användas för annat ändamål än den framtida vården av förut angvina tre vilorum; skulle något mera avsevärt överskott i fondens kontanta medel med tiden uppstå äger Kyrkorådet rätt använda detta, men i så fall uteslutande för Kyrkogårdens prydande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godsägare Fredrik Ekelunds gravfond
Organisationsnummer:833200-5548
Adress:
  • Församlingshemmet
  • 570 84 Mörlunda
Telefonnummer:0495-23021
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:397 475 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS