ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 10% av den årliga räntan lagts till kapitalet skall resterande vid juletid i poster om 200 kronor utdelas till behövande välkända personer i Helsingborg, som ej anlitat fattighjälp. Med iakttagande dock därav att tvåi testamentet namngivna personer under deras livstid vardera skola erhålla en livränta å 400 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godsägare Arvid Nilssons Donationsfond
Organisationsnummer:843001-4640
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:777 584 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS