ÄNDAMÅL

Afkastningen användes efter fattigvårdsstyrelsens föreskrift till fattiggåvounderhåll och reparation men får ej till annat ändamål disponeras än som afser fattighusets sjukstugans eller fattiggårdens försättande i tidsenligt skick.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godegårds fattigstugufond
Organisationsnummer:802479-2049
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 780 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS