ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att initiera och finansiera forskning;dels om möjliga lösningar till mänsklighetens stora globala problem, såsom klimatförändring, miljöförstörelse, politiskt våld och fattigdom,dels om möjligheterna att konstruera och skapa ett neutralt, överstatligt politiskt styrorgan som har mandat och förmåga att besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att komma till rätta med dessa problem. När forskningen inom detta område har slutförts ska forskningen helt inriktas på lösningen av de globala problemen.Samt sprida information om nämnda problem och de risker som de är förknippade med.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Global Challenges Foundation
Organisationsnummer:802477-3494
Adress:
  • Grev Turegatan 30
  • 11438 STOCKHOLM
Telefonnummer:702646350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS