ÄNDAMÅL

Fonden har till främsta ändamål att möjliggöra bevarandet och förnyelse av Sångsalens interiör och inventarier men fondens medel må även disponeras för andra investeringar och extraordinära kostnader. Av tillgänglig årsavkastning, som icke har karaktären av kapitalvinst skall en femtedel läggas till fonden medan återstoden får disponeras för fondens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gillis Björks fond
Organisationsnummer:802479-1629
Adress:
  • Lunds studentsångförening
  • Magle Stora Kyrkogata 4
  • 223 50 Lund
Telefonnummer:0709-699444
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS