ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av fondens årliga avkastning lagts till dess kapital, utdelas de återstående 9/10 som stöd åt ensamstående behövande kvinnor i Helsingborg. Dessa understöd skall en gång om året annonseras lediga för ansökan, varvid annonskostnaderna må dragas från den för anslag avsedda delen av fondens avkastning. I den nämnd, som utser mottagare av understöden, skall sitta tillsynsläraren Nils Svanberg, vilken själv väljer sin efterträdare. Detsamma gäller om denne och varje följande efterträdare. Skulle Helsingborgs stad icke längre vilja förvalta fonden på så sätt och med sådant syfte som här angivits, skall fonden jämte det belopp, varmed den vuxit överlåtas till Svenska Akademien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda och Sven Helmers fond
Organisationsnummer:843001-4467
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS