ÄNDAMÅL

Fonden skall förvaltas av Ystads stad och Sillre by i Lidens socken i Medelpad. Stiftelsesens ändamål är att avkastningen av fonden skall tilldelas en person i någondera av dessa orter, vilken arbetat för hembygden och gjort sig förtjänt därav. Vartannat år skall avkastningen tillfalla en person i Ystad och vartannat år en person i Sillre med början i Ystad. Fonden skall stå orubbad i tio år. Utdelningen får således ej ske förrän efter tio år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda och Carl Lundströms Minne
Organisationsnummer:848000-6249
Adress:
  • Ystads kommun/Ekonomikontoret
  • 271 80 Ystad
Telefonnummer:0411-57 77 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:111 303 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS