ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att i enlighet med föreskrifter i pastorn C. J. Nelsons testamente förvalta den hans egendom, som tillfallit Metodistkyrkan för upprättande i Strömstad av ett hem för vård av föräldralösa eller eljest värnlösa barn, dels att efter Kungl. Maj:ts den 20 december 1957 givna tillstånd årligen använda avkastningen av fondens medel såsom bidrag till underhåll och stipendier för uppfostran av föräldralösa eller eljest värnlösa, obemedlade och mindre bemedlade barn och ungdomar under 21 år, företrädesvis sådana vilka äro hemmahörande i Strömstad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda och C.J. Nelsons barnhemsfond
Organisationsnummer:802008-7535
Adress:
  • Holmström
  • Snödroppsvägen 20
  • 722 46 Västerås
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS