ÄNDAMÅL

Donation av fastigheten kv Viken 5 b vid Blekingegatan 6 i Växjö som Domprostgård eller, om sådan finnes, till Prästgård eller för annat kyrkligt ändamål. Då ju villan ligger i stiftsstaden Växjö kan den få disponeras som stiftsgård.Kammarkollegiet har 2009-03-06 meddelat beslut om permutation av vilket framgår att Stiftelsen numera får sälja fastigheten Viken 5b, numera Viken 13, samt att avkastningen av stiftelsens kapital får användas för kyrkliga ändamål inom Växjö kyrkliga samfällighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda och August Granholms minnesfond
Organisationsnummer:829502-5699
Adress:
  • Växjö pastorat
  • Box 307
  • 35105 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-70 48 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS