ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen av 10 000 kr skall användas till anskaffning av blommor till gudstjänsterna i kyrkan i Lindesberg. Fondens övriga avkastning skall användas för tillgodoseende av kyrklig religiös verksamhet inom Linde pastorat, särskilt genom befordran av den kyrkliga söndagsskolan och av det kristliga uppbyggelsearbetet bland den uppväxande ungdomen. I den mån avkastningen därtill förslår, må densamma även användas till andra ändamål, som äro ägnade att gagna kyrkligt evangeliskt-lutherskt församlingsarbete inom Lindes pastorat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda Blombergs Donation
Organisationsnummer:875002-6729
Adress:
  • Linde bergslags församling
  • Box 52
  • 711 22 LINDESBERG
Telefonnummer:0581-88800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 218 131 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS