ÄNDAMÅL

Av den behållna årliga avkastningen av kapitalet skall minst 1/10 varje år läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall utdelas såsom premier eller stipendier i första hand till förtjänta elever som studerar vid en yrkesinriktad linje avseende industriteknisk verksamhet vid gymnasieskola i Finspång och i andra hand elever, vilka under sin gymnasietid varit folkbokförda i Finspång, som på annan ort bedriver postgymnasiala studier med motsvarande inriktning. Företräde skall i någon mån gestill barn till tjänstemän och arbetare hos det bolag i Finspång som vid utdelningstillfället bedriver motsvarande verksamhet som Svenska Turbin AB Ljungström bedrivit. Vid utdelning av premier och stipendier må skälig hänsyn tagas till vederbörandesekonomiska ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Georg Leires fond för studerande vid Finspångs Yrkesskola
Organisationsnummer:825000-0877
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS