ÄNDAMÅL

Medlen skola bilda en fond, som förvaltas av kyrkorådet i Tjällmo församling. Avkastningen härav skall årligen utdelas till välartade, behövande barn (även handikappade) för vidare utbildning efter grundskolan, varvid hänsyn icke uteslutande bör tagas till begåvning. Även äldre behövande sjuka och obemedlade pensionärer på pensionärshemmet liksom även ömmande fall utanför församlingen kunna ifågakomma för bidrag från fonden. Om det inte skulle finnas några behövande personer får avkastningen användas för naturvård eller för prydande av offentliga platser och byggnader inom Tjällmo socken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Georg Järles donationsfond
Organisationsnummer:824000-9822
Adress:
  • Tjällmo församling
  • Box 24
  • 590 34 TJÄLLMO
Telefonnummer:0141-60040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 096 222 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS