ÄNDAMÅL

För hvart år skall en tiondel af behållna afkastningen utaf stiftelsens tillgångar läggas till kapitalet och återstoden fördelas mellan Örby, Kinna och Skene kommuner i förhållande till de belopp, hvartill kommunernas fattigvårdskostnader under närmast förutgående året uppgått enligt behörigen afslutade och godkända räkenskaper. De sålunda till kommunernas förfogande ställda medlen få endast användas till utgifter för kommunernas fattigvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond
Organisationsnummer:865000-0493
Adress:
  • Marks kommun
  • 511 80 Kinna
Telefonnummer:0320-217000
E-post:tomas.persson@mark.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS