ÄNDAMÅL

Fondens avkastning må användas tilla)anslag till institutioner i syfte att bereda lämpliga existensmöjligheter framförallt i Palestina eller andra utomeuropeiska länder åt judiska trosbekännare, i främsta rummet judisk ungdom, för vilka genom lagstiftning eller eljest utan deras eget förvållande förvärvs- och utbildningsmöjligheter i europeiska länder blivit inskränkta eller försvårade; uttalade jag härvid önskvärdheten av att ansedda judiska ungdom beredes utbildning isynnerhet i lantbruk och därmed besläktade näringar eller hantverk och slöjd;b)anslag, stipendier eller dylikt till framstående judiska forskare, oberoende av om de äro bosatta i Sverige eller utlandet;c)anslag – utan begränsning till visst land – till judiska välgörenhetsinrättningar och sociala eller kulturella judiska institutioner och ändamål av jämväl annan art än i mom. A) och b) nämnts; samtd)i undantagsfall, där synnerligen talande skäl därtill föreligga, till understöd åt välförtjänta behövande enskilda judiska personer i Sverige eller utlandet; skolande i händelse med mig närmare befryndade personer av släkterna Warburg, Drucker, Saloman eller Salomon komma under i detta moment angivna förhållande visas i behov av understöd, dessa särskilt härtill komma i åtanke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Generalkonsul S.E. Warburg och hans maka Pauline Warburgs donationsfond
Organisationsnummer:802424-6780
Adress:
  • Box 7427
  • Judiska Församlingen i Stockholm
  • 103 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08- 587 858 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS