ÄNDAMÅL

Ändamålet med fonden skall vara forskning över invalidiserande folksjukdomar, i första rummet kronisk ledgångsreumatism.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Generalkonsul och Fru Carl Fredrik Hellströms fond
Organisationsnummer:802410-9327
Adress:
  • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
  • Kungl. Slottet
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026196
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS