ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall såsom uppfostrings- och/eller utbildningsstipendier utdelas till mina efterkommande på så sätt, att avkastningen med en fjärdedel tillfaller envar av mina fyra barns, ättegrenar. Under min livstid önskar jag beredas tillfälle avgiva förslag till stipendiernas fördelning.Utdör någon eller några av mina barns ättegrenar skall å utdöd gren belöpande avkastning fördelas mellan återstående.Utdelning från fonden bör äga rum årligen; om möjligt med hälften den 1 juli och hälften den 1 december.Sedan icke vidare någon till stipendium berättigad enligt ovanstående finnes, äger Riddarhusdirektionen att av fondens avkastning utdela stipendier till manliga och kvinnliga personer tillhörande å Riddarhuset före år 1809 introducerade ätter med företräde för dem, vilka kunna styrka släktskap med mig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Generaldirektör Gösta Kuylenstiernas Fond
Organisationsnummer:802002-8000
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS