ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål dels att upprätta och driva en folkhögskola på kristen humanistisk grund, i Erik Gustaf Geijers anda,dels ock att förvärva, innehava och förvalta för denna verksamhet erforderliga medel jämte fast och lös egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter
Organisationsnummer:873200-4729
Adress:
  • Allevägen
  • 684 93 RANSÄTER
Telefonnummer:0552-30250
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 672 521 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS