ÄNDAMÅL

Fonden skall ha likalydande bestämmelser som gäller för ”John Rettigs resestipendiefond” beträffande de förutsättningar som skall vara uppfyllda för erhållande av anslag ur fonden. Den praxis som därvid tillämpats eller kommer att tillämpas skall även gälla för Fonden. Stipendium kan sökas av unga män och kvinnor tillhörande Gävle Kommun och som utomlands önskar ytterligare utbilda sig för handel och industri. Sökande skall antingen vara födda och uppväxta i Gävle Kommun eller också sedan flera år vara bosatta och mantalsskrivna därstädes. Den som är född och uppväxt i Gävle Kommun men därefter avflyttat kan också komma ifråga om vederbörande har fortsatt personlig anknytning till Kommunen. Utbildningen utomlands skall syfta till vidareutbildning för handel och industri, varför förutsättes att sökande har en viss grundläggande utbildning för nämnda områden. Språkstudier utomlands kan inrymmas inom ändamålet med stipendiet. Det är ett villkor att sökande har tillräcklig utbildning i bl annat språkligt hänseende för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den med stipendiet avseda utbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Ernst, Sven och Jacob Engwalls Resestipendiefond
Organisationsnummer:885001-1126
Adress:
  • Handelskammaren
  • Linnévägen 1
  • 802 67 GÄVLE
Telefonnummer:070-959 75 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 197 432 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS