ÄNDAMÅL

Stiftelsen Geagården har till ändamål att förvalta fastigheten Åvarp 16:1 i Bjuvs kommun. Fastigheten är en friluftsanläggning vid namn Geagården. Stiftelsen ansvarar också för inventarierna och användningen av anläggningen. Syftet med anläggningen är att göra det lättare för Olympiaskolans elever att komma ut i naturen.Geagården kan användas av elever och lärare vid Olympiaskolan i Helsingborg, som en samlingspunkt för studier, exkursioner, idrott, friluftsliv och samvaro. Skulle Olympiaskolan upphöra gäller det som står i dessa stadgar den skola, som övertar Olympiaskolans materiel och övriga tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Geagården
Organisationsnummer:843002-2361
Adress:
  • Olympiaskolan, Anders Nilsson
  • Södra Stenbocksgatan 75
  • 252 47 Helsingborg
Telefonnummer:042-444 22 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:106 443 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS