ÄNDAMÅL

Genom årliga eller tillfälliga bidrag främja sådana allmännyttiga ändamål i Gävle-orten, som tidigare understötts av Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag, samt att därutöver genom genom årliga eller tillfälliga bidrag understödja institutioner eller sammanslutningar med huvudsakligt syfte att främja Gävle-ortens näringsliv ävensom sammanslutningar till främjande av Gävle-ortens turistväsende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen GDJ-fonden av år 1945
Organisationsnummer:885000-2562
Adress:
  • Handelskammaren
  • Linnévägen 1
  • 802 67 GÄVLE
Telefonnummer:026-66 20 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 489 313 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS