ÄNDAMÅL

Den behållna årliga avkastningen av ifrågavarande fond skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, användas till understöd åt obemedlade och mindre bemedlade dövstumma från Gävleborgs län till fortsatt intellektuell utbildning, till inköp av verktyg, inventarier, materialer m.m. för bedrivande av yrke, som den dövstumme valt för sin utkomst, till bosättning samt till bildande eller förbättrande av eget hem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävleborgs läns dövstumsfond
Organisationsnummer:802426-7265
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:010-473 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:84 401 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS