ÄNDAMÅL

Främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet gastro-enterologi, som bedrives av den som är eller har varit verksam inom sektionen för gasto-enterologi vid medicinska och kirurgiska kliniken, Centrallasarettet i Borås. Vidare skall resebidrag kunna lämnas till personal vid nämnda sektion(er) för studier inom sagda ämnesområde. Resebidrag må även kunna beviljas annan anställd vid Centrallasarettet för studier inom ämnesområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gastro-Enterologifonden
Organisationsnummer:864501-6042
Adress:
  • Anesten
  • Kullagatan 15
  • 504 58 Borås
Telefonnummer:0706-713396
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS