ÄNDAMÅL

”Den årliga afkastningen skall vid uppstående brist i skolstiftelsens (1 inkomst- och utgiftsstat användas i första hand till täckande af sådan brist. Därest sådan brist ej uppstår eller för sitt täckande icke fordrar fondens hela afkastning, skall afkastningen eller öfverskottet däraf efter förtroendenämndens respektive förvaltningsnämndens pröfning antingen läggas till kapitalet eller användas till nedsättande af afgifter för mindre bemedlade och af sådant understöf förtjänta lärjungar, till pensioner eller till annat ändamål, som afser att befrämja stiftelsens uppgift. Endast undantagsvis och efter enhälligt godkännande af förtroendenämnden respektive förvaltningsnämnden må kapitalet eller del däraf användas till afvärjande af för skolans bestånd hotade faror.”1) Anm. Stiftelsen Lundsbergs skola

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Garantifonden
Organisationsnummer:872400-3242
Adress:
  • Lundsbergs skola
  • Lundsberg
  • 688 91 STORFORS
Telefonnummer:0550-65400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 125 471 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS