ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål skall vara att själv eller genom bolag bedriva handel med aktier i Garantgruppen AB, 556201-2114. Handeln skall bedrivas i syfte att underlätta aktieöverlåtelser mellan befintliga, avgående och tillkommande delägare i Garantgruppen AB. I det fall ett ekonomiskt överskott uppstår i Stiftelsen, vilket av styrelsen inte bedöms behöva avsättas för framtida kostnader, skall det efter styrelsens beslut delas ut till Garantgruppen AB, 556201-5114

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Garantgruppen
Organisationsnummer:802481-7325
Adress:
  • Garantgruppen AB
  • Attorpsgatan 21
  • 582 73 Linköping
Telefonnummer:013-154540
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS