ÄNDAMÅL

Att bidra till bärkraftig global utveckling och uppfyllande av Förenta Nationernas milleniemål genom ökad användning och förståelse av statistik och annan information om social, ekonomisk och miljömässig utveckling på lokal, nationell och global nivå. Syftet ska uppnås genom att 1) använda och utveckla informationsteknologi för lättbegriplig visualisering av statistik och annan information2) äga, skydda och fritt sprida utvecklingsresultaten3) tillsammans med olika samarbetspartners använda utvecklingsresultaten för att via Internet och andra medier göra statistik och annan information om utveckling tillgänglig och begriplig för breda användargrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gapminder
Organisationsnummer:802424-7721
Adress:
  • Box 38025
  • 100 64 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-2299983
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS