ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall inledningsvis vara att från Kungsleden AB (publ) genom köp förvärva en nybildad fastighet bestående av en avstyckning från Sävsjö Vrigstad 3:12, som omfattar det gamla bankhuset i Vrigstad. Avsikten är vidare att stiftelsen utan vederlag från FöreningsSparbanken AB (publ) skall förvärva dels de äldre bankinventarier som förvaras i husets undervåning, dels det möblemang och de inventarier i övrigt som finns i husets andra våning. Efter dessa förvärv är ändamålet att för framtiden bevara och underhålla fastigheten med den inre och yttre miljön samt att hålla den tillgänglig för besök av allmänheten och för sammankomster. Banklokalen skall bibehållas i sitt nuvarande skick d.v.s. återspegla tiden vid början av 1900-talet. Lägenheten på andra våningen skall – efter restaurering – återspegla samma period för att tillsammans utgöra en enhetlig miljö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad
Organisationsnummer:827501-1701
Adress:
  • Mats Carlsson
  • Sunnerby Sjöbo
  • 576 96 Vrigstad
Telefonnummer:0382-30309
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:812 021 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS