ÄNDAMÅL

Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Gagnefs kommun genom bl a bildande och skötsel av naturreservat och naturvårdsområden. Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen. Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning. Stiftelsens tilllgångar kan även användas till biotopvård, restaureringav intressanta naturområden och liknande åtgärder, samt för att öka allmänhetens förståelse för viktiga naturvärden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond
Organisationsnummer:882601-6845
Adress:
  • Gagnefs kommun
  • 785 80 GAGNEF
Telefonnummer:0241-151 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:588 154 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS