ÄNDAMÅL

Priset skall tilldelas vetenskapsman som gjort verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla insatser inom något av följande ämnesområden:Arkeologi (utan begränsningar i fråga om region eller period), historia bestämd som humanistisk disciplin, filosofins historia, idé- och lärdomshistoria, konst- litteratur- och musikhistoria, religions- och rättshistoria, etnologi, allmän språkvetenskap och studiet av språkfamiljer och enskilda språk.Priset skall i första hand tilldelas forskare som fullgjort huvuddelen av sina insatser inom det nordiska forskarsamhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning
Organisationsnummer:802412-6024
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS