ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder har sin grund och inspiration i kristen diakoni.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gabriel
Organisationsnummer:869001-0478
Adress:
  • Mellbygatan 11-15
  • 531 85 Lidköping
Telefonnummer:0510-85501
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 362 381 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS