ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall efter ansökan och utan rangordning utdelas för ett eller flera av följande ändamål:1. som stöd till doktorander2. som stöd till den som önskar ytterligare meritera sig efter doktorsexamen3. som stöd till svenska forskare för forskning hemma eller i utlandet samt för inbjudan av utländska gästforskare4. som bidrag för att kvarhålla forskare inom landet5. som stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig förkovran inom ämnet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G S Magnussons fond
Organisationsnummer:802408-0882
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS