ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden för kyrkligt ändamål skall, sedan en tiondel årligen därav lagts till kapitalet, användas till bestridande av kostnader för frivilligt församlingsarbete inom Kräcklinge församling, för kyrkokören, för kyrkans förskönande och utsmyckning vid gudstjänster och särskilda högtider, allt i den mån utgifterna ej skola bekostas med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G och J Sahlefeldts fond
Organisationsnummer:875001-6720
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:108 578 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS