ÄNDAMÅL

Av fondens årsavkastning skall 1 /10 tilläggas kapitalet. Fondens ändamål skall vara att på sätt lärarekollegiet vid Sjöbefälsskolan i Göteborg (sedan 1980-07-01 Chalmers Tekniska Högskola) äger bestämma genom stipendier eller premier eller på annatsätt främja undervisningen vid skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G. Edward H. Dicksons Donationsfond
Organisationsnummer:857202-7624
Adress:
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • 412 96 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7721000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 708 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS