ÄNDAMÅL

(1) Stiftelsen ändamål är1. att främja bildning och pedagogik för unga människor och vuxna, särskilt genom att främja kompletterande pedagogiska åtgärder inom området för socialt arbete med och uppfostran av barn och ungdomar.2. att ideellt stödja unga människor och vuxna i den mån de har behov av hjälpSamt3. att främja vetenskap och forskning inom området bildning och pedagogik för unga människor (socialt arbete med barn och ungdomar) och stöd till unga människor med särskilda behov, bl.a. genom att främja kompletterande pedagogiska åtgärder inom området socialt arbete med och uppfostran av barn och ungdomar.(2) Stiftelsens ändamål förverkligas särskilt genom att1. sträva mot medvetandegöra aktuella och verklighetsinriktade pedagogiska åtgärder inom syftets område enligt stycke 1 punkt 1, främst för att främja användning av upplevelse- och erfarenhetsinriktade metoder för att främja livs- och yrkesperspektiv för utsatta människor.2. använda upplevelse- och erfarenhetsinriktade pedagogiska metoder för att främja livs- och yrkesperspektiv för utsatta människor.3. stödja vetenskapliga evenemang inom syftets område enligt stycke 1 punkt 3.4. stödja forskning inom ändamålets området enligt stycke 1 punkt 3.5. ge ekonomisk hjälp till behövande.6. Ge stöd till övriga institutioner, verksamheter, projekt osv. som tjänar stiftelsens syften om detta är förenligt med skattelagstiftningen.(3) Stiftelsens olika ändamål måste inte förverkligas i samma utsträckning. Det finns inga juridiska anspråk för resultaten av stiftelsens arbete.(4) Stiftelsen får anlita personer i utlandet för att förverkliga sina ändamål. De juridiska och faktiska relationer till sådana personer ska utformas på så sätt av stiftelsen att de resultat som dessa personer åstadkommer är samma som stiftelsens egna resultat.(5) Om stiftelsen förverkligar sina ändamål i utlandet ska berörda projekt dokumenteras så att medlen används i enlighet med stadgarna. Vid behov ska nödvändiga underlag kunna visas upp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fyrljuset
Adress:
  • Dialoggatan 16
  • 126 26 Hägersten
Telefonnummer:073-951 57 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS