ÄNDAMÅL

Till tillfälligt understöd åt ordinarie eller extra ordinarie lärare eller lärarinna, som är utan enskild förmögenhet och hänvisad till att genom sitt arbete förvärva sitt uppehälle, om han eller hon genom sjukdom bliver hindrad att bestrida sin tjänst. Skulle lärare avlida och lämna efter sig familj i behövande omständigheter, synes oss tillfälligt understöd ur denna fond även lämpligt. Om denna fond småningom växer till större belopp, kunde man tänka sig att därur anordnas mera stadigvarande understöd (pension) åt behövande sjuk lärare eller avliden lärares familj, åt enkan, så länge hon är i behov därav, åt barnen tills de uppnått viss ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fyra bröder Heijkenskjölds lärarfond
Organisationsnummer:802006-8220
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS