ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att åt sjuksköterskor, anställda vid det å Änggården uppförda sjukhuset, då de äro i behof af tjenstledighet eller måste taga afsked på grund af sjukdom, bereda tillfälligt understöd för hälsans vårdande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters fond
Organisationsnummer:857500-1287
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:369 247 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS