ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstintresse och utan begränsning till familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och utbildning för människor i behov av själslig vård, samt främja boendeformer som syftar till en levande bygdegemenskap där olika generationer samverkar. För detta ändamål tillhandahålles lokaler och annan erforderlig utrustning. Stiftelsen vill verka ut ur de impulser som framsprungit ur Rudolf Steiners antroposofi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Furus Bostäder
Organisationsnummer:802424-8455
Adress:
  • Box 45
  • 153 21 JÄRNA
Telefonnummer:08-55152177
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS