ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsstörda barns, ungdomars och vuxnas vård, fostran och utveckling samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningslivet att verka för att utvecklingsstördas behov och rättigheter tillgodoses samt att iövrigt verka för förbättrade villkor för utvecklingsstörda och deras familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FUB i Göteborg Gåvofond
Organisationsnummer:855100-2069
Adress:
  • Peter Elie
  • Planthagen 3
  • 416 76 GÖTEBORG
Telefonnummer:705227007
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 617 938 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS