ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i Torsby, Torsby kommun i Värmland, bedriva rehabiliteringsverksamhet för fysiskt handikappade i ett för ändamålet av stiftelsen uppfört rehabiliteringshem. Härvid skall gälla: att verksamheten skall vara inriktad på fysiskt handikappade över 16 år att verksamheten i första hand skall avse trafikskadad ungdom, men i mån av utrymme även andra kategorier handikappade att verksamheten skall i samarbete med ortens gymnasieskola främja sådan utbildning, som har anknytning till verksamheten att verksamheten på ett sunt sätt skall inriktas på integrering och samordning av sport och fritidsverksamhet samt utnyttjas för stärkande av gemenskapen mellan handikappade och andra samhällsgrupper att inom ramen för ekonomiska och personella resurser initiera, främja, utveckla och bedriva forskning rörande terapiformer, rehabiliteringsmöjligheter och samhällsintegrering enligt ovan angivna linjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FrykCenter
Organisationsnummer:874000-2756
Adress:
  • Järnvägsgatan 29
  • 685 24 TORSBY
Telefonnummer:010-83 472 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 419 477 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS