ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:a) att i samråd med statlliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten och svara för driften av ett cellulosa- och pappersbrukshistoriskt museum i Frövifors samt stödja museiverksamheten ekonomisktgenom gåvor av museimateriel eller på annat lämpligt sättb) att främja teknikhistorisk undervisning och forskning samt samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, arkivalier, böcker och annat belysande särskilt den tekniska och sociala utvecklingen inom celllulosa- och pappersbruksområdetc) att från stiftare och andra emottaga och förvalta de medel, föremål och anläggningar, som överlämnas till stiftelsen, samt att göra dem tillgängliga för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frövifors Pappersbruks Museum
Organisationsnummer:877101-0603
Adress:
  • Museivägen
  • 718 80 FRÖVI
Telefonnummer:0581-37209
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 909 977 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS