ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara:1. att stödja vetenskapligt forskningsarbete inom ekonomi; stöd bör utgå i form av stipendier och borgensåtaganden till studerande inom de ämnesområden som omnämnes under punkt 2 eller därmed jämförliga ämnen;2. att bereda tillfälle till rekreation, idrotts- och friluftsverksamhet samt samlingsmöjligheter för studerande vid universitetet i Göteborg, vilka genomgår utbildning huvudsakligen inom de ekonomiska ämnesområdena såsom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, kulturgeografi och handelsrätt samt därmed jämförliga ämnen, som tidigare ingått i läroplanen vid Handelshögskolan i Göteborg;3. att varje år till sådan student som inom de under punkt 2 nämnda ämnena gjort sig känd som en god kamrat och underlättat studenternas möjligheter till rekreation och liknande verksamhet, utdela ett stipendium till minne av direktör Axel Adlerbert;4. att stödja social verksamhet i första hand inom den grupp studerande som är medlemmar i den förening som tidigare utgjort Handelshögskolans i Göteborg Studentkår; dock skall nämna verksamhet även kunna tillgodogöras annan studerande med sådan studieinriktning, som omnämnes under punkt 2;5. att på lämpligt sätt i övrigt bidraga till verksamheten vid den förening som tidigare utgjort Handelshögskolans i Göteborg Studentkår.Det ankommer på stiftelsens styrelse att vid varje tillfälle själv bestämma i vilken ordningsföljd stiftelsens ändamålsbestämmelser under punkterna 1 – 4 skall uppfyllas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förutvarande Handelshögskolan i Göteborg Studentkår
Organisationsnummer:864500-2778
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:073-4004043
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 910 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS