ÄNDAMÅL

Samfondens årliga avkastning skall, sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet, användas till förmån för studerande inom sektorn för undervisningsyrken vid högskolan i Falun/Borlänge. Fondens avkastning skall i första hand användas för någotav nedanstående ändamål nämligenbostadshjälp åt studerande som befinnes vara i särskilt behov därav;bidrag till studieresor inom eller utom landet för vilka anslag av allmänna medel icke lämnats;bidrag till exkursioner och studiebesök som inteanordnas genom högskolans försorg men som av grupp av studerande anses angelägen;bidrag till studerandegrupp för utövandet av viss ideell eller kulturell verksamhet;åtgärder i övrigt av sådan art att de skäligen kan tänkas lända de studerande till långsiktig trevnad eller glädje.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid utdelning av avkastningen bör hänsyn tas till de ursprungliga donationsbestämmelserna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förutvarande folkskoleseminariets i Falun samfond
Organisationsnummer:883201-8371
Adress:
  • Högskolan Dalarna
  • 791 88 FALUN
Telefonnummer:023-77 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 519 028 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS