ÄNDAMÅL

Jämlikt Kungl Majt:s skrivelse den 29 juli 1938 skall gälla dels att i den mån fonden kommer att tagas i anspråk för skolbygge åt den tillämnade kommunala flickskolan, fonden skall med motsvarande belopp redovisas som en tillgång nedlagd i byggnaden, dels och att till den del fonden icke anlitas för nyssberörda byggnadsändamål, fondens avkastning får endast användas till bestridande av den kommunala flickskolans löpande utgifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fruntimmersföreningens flickskolas fond
Organisationsnummer:857500-7789
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3650000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS