ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt som närmare föreskrivits i testamentet, skall årligen 4/5 av räntan användas till bespisning under vintertid – särskilt vid jul- och nyårshögtiderna samt å stiftarens hustrurs dödsdag den 5 februari – av ett lämpligt antal i Helsingborg tillhörande mindre bemedlade barn jämte deras mödrar då så finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Signe Wingårdhs Barnbespisningsfond
Organisationsnummer:843001-4863
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS