ÄNDAMÅL

Den årliga räntan bör användas till gåfva åt någon vid Kongl. Musikaliska Akademiens Konservatorium studerande solosångelev, som deraf företrädesvis gjort och fortfarande gör sig förtjent samt tillika är i behof af understöd. I händelse en så qvalificerad elev någon termin icke skulle förefinnas, så tillfaller räntan Akademiens allmänna stipendiefond, intill dess att det ursprungliga syftet kan vinnas. [..] Kapitalets ränta får under loppet af trenne år uppbäras af den, som under denna tid oafbrutet studerar vid konservatoriet. Skulle dess studier afbrytas genom sjukdomsfall, beror det på komiterade att besluta, om och hvad mån gåfvan får fortfarande uppbäras. Undantagsvis må, om alla komiterade derom äro ense, gåfvan kunna utsträckas äfven till det fjerde året, i bestämt ändamål att användas till en studieresa i utlandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Euphrosyne Abrahamsons gåvofond
Organisationsnummer:802477-6851
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS